Ун
«Алия» СМ
«Супер Келинка» СМ
«Гүлазык» СМ
Product 1
Product 2
Product 4

Жогорку сорт

 • Ун 1 кг
 • Ун 2 кг
 • Ун 5 кг
 • Ун 10 кг
 • Ун 25 кг
 • Ун 50 кг
Product 5

Биринчи сорт

 • Ун 1 кг
 • Ун 2 кг
 • Ун 5 кг
 • Ун 10 кг
 • Ун 25 кг
 • Ун 50 кг
Product 6

Экинчи сорт

 • Ун 10 кг
 • Ун 50 кг
Буудайдын жумшак сорттору

МАКАРОН

Макарон 1 кг Макарон 3 кг
Макарон 5 кг Макарон 10 кг

«Гүлазык» СМ

МАКАРОН

Макарон 3 кг Макарон 5 кг Макарон 10 кг

Буудайдын катуу сорттору

макарон

Макарон 400 гр Макарон 900 гр

Макарон түрлөрү

Кылканат
Ором
Вермишель
Куурулган вермишель
Буралма
Мүйүзчө
Шакекче
Түтүкчө
Ромашка
Үлүл

Жогорку, Биринчи сорт

 • Ун 1 кг
 • Ун 2 кг
 • Ун 25 кг
Макарон 2 кг Макарон 3 кг Макарон 5 кг Макарон 10 кг

СПАГЕТТИ - ЛИНГВИНИ

Спагетти 400 гр Спагетти 700 гр
Лингвини 400 гр Лингвини 700 гр
Спагетти 2 кг Спагетти 5 кг

ЖАЙМА - ЛАЗАНЬЯ

Жайма - лазанья 300 гр Жайма - лазанья 5 кг

КЕСМЕ - ЛАПША

Китлап кесмеси 1 кг Китлап кесмеси 3 кг
Китлап кесмеси 5 кг Китлап кесмеси 10 кг

КЕСМЕ - ЛАПША

КӨЧМӨН КЕСМЕ - КИТЛАП КОЧЕВНИК

Китлап кесмеси 5 кг
Китлап кесмеси 10 кг

КЕСМЕ - ЛАПША

Китлап кесмеси 1,2 кг Китлап кесмеси 3 кг
Китлап кесмеси 5 кг Китлап кесмеси 10 кг