Тарыхыбыз

ТАРЫХ

1984 - жыл – сыйымдуулугу 72 000 тонна дан бата турган дан сактагычтын (элеватордун) курулушу. Данды кабыл алуу автомобилдик жана темир жолдор аркылуу жүргүзүлөт.   Дан сактагычта данды алдын-ала тазалоо, сактоо жана кайра жөнөтүү жүргүзүлөт. 

1985 - жыл – кубаттулугу суткасына 500 тонна данды иштете турган тегирмендин курулушу. Тегирменде ундун жогорку, биринчи жана экинчи сорттору, ошондой эле манна крупасы чыгарылат.    

2011- жыл – ЖЧК "Каз Грейн"  өндүрүшүнүн негизделиши 

2012- жыл -  тегирмендин эки технологиялык секциясынын биринде өндүрүмдүүлүгү суткасына 250 тонна болгон дүйнөлүк өндүрүүчү ALAPALAнын жаңы комплекттөө сызыгын орнотуу менен кайрадан куруу (реконструкция) жүргүзүлдү

2012 – жылы  02- декабрда – өндүрүштүн расмий ачылышы жана ишке киргизилиши.

2013- жыл – өндүрүмдүүлүгү саатына 2 тонна түзгөн «Алия» Соода Маркасы  менен чыккан кыска макарондорду чыгаруу боюнча цех курулду. Жабдуулар швейцариялык  "Buhler" компаниясынан алынган.

2014 –жыл май айы – расмий ачылышы жана жабдууларды ишке киргизүү

 2014-жыл – «Жыл тандоосу 2014» -  ундун сапаты боюнча Grand Prix жана  «Жыл тандоосу 2014» -  макарон азыктарын сатуу боюнча лидер

2014- жыл  24-  октябрда – продукциялардын «Халал» тастыктамасына өтүшү  

2014-жыл ноябрь – сапат менеджментинин тастыктамасын алуу